Zon & Zee Vakanties
Zon & Zee Vakanties

Verhuurvoorwaarden Zon en Zee Vakanties

 

ZZEZV en Eigenaar verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Aard van de overeenkomst

ZEZV verhuurt de accommodatie van Eigenaar voor recreatief gebruik aan derden voor verblijven van korte duur met een maximum van 30 nachten.
 

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 kalenderjaar en zal bij niet opzeggen stilzwijgend worden verlengd.

Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 3 maanden . (september van ieder jaar)

Opzegging door de Eigenaar maakt geen einde aan het exclusieve verhuurrecht dat ZEZV in deze overeenkomst, tot einde opzegging, heeft bedongen.

ZEZV en Eigenaar zijn gebonden aan boekingen die vermeld staan in de planning/kalender en dienen worden nagekomen.

 

Artikel 1 Verhuurbemiddeling

ZEZV bemiddelt in opdracht van Eigenaar bij het tot stand komen van reserveringen tussen ZEZV en gast met betrekking tot de accommodatie.

De Eigenaar verleent aan ZEZV het exclusieve recht om voor rekening en risico van de Eigenaar de accommodatie te verhuren, voor verhuur aan te bieden aan derden en daarvoor promotionele activiteiten te verrichten.

ZEZV zal ervoor zorgen dat de netto huuropbrengsten aan Eigenaar ten goede komen.

ZEZV rekent de verplichte toeristenbelasting door aan de gast en draagt dit via een jaarlijkse aanslag aan de gemeente af.

ZEZV draagt zorg voor het bijwerken van de actuele staat van verhuur via de website van ZEZV en andere verhuurplatformen.

Alle reserveringen zullen door ZEZV worden geadministreerd.

 

Artikel 2 Taken en verplichtingen van Zon en Zee Vakanties

ZEZV verplicht zich tot het zo goed mogelijk verhuren van de accommodatie aan derden en alles wat daarmee samenhangt.

ZEZV is eveneens belast met het regelen van publiciteit, het verlenen van nazorg en afhandeling van klachten.

ZEZV presenteert de accommodatie op professionele wijze in het ZEZV-verhuurmakelaarskantoor.

ZEZV is verplicht zich in te spannen om de door de huurder veroorzaakte schade aan de accommodatie van Eigenaar op de huurder te verhalen. Niet terug te vorderen schade blijft voor rekening en risico van Eigenaar.

ZEZV zal zich inspannen om de website operationeel te houden, zodat huurders via de website reserveringen voor de accommodatie kunnen maken. ZEZV streeft in dit verband naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en beveiliging van de website, maar geeft ter zake geen garantie.

ZEZV is gerechtigd om marktconform bij verhuur aan huurder bijkomende kosten in rekening te brengen zoals (eind)schoonmaak, bedlinnen en extra service.

ZEZV is bevoegd om de bepalingen van deze Eigenaar huurovereenkomst, met inbegrip van deze voorwaarden, van tijd tot tijd om verschillende redeneren te herzien, zoals een technische ontwikkeling, een verandering in bedrijfsvoering of een verandering in de toepasselijke wet regelgeving.

Als er sprake is van overmacht kan van ZEZV geen schadevergoeding of nakoming worden verlangd.

 

De taken en verplichtingen van ZEZV bestaan uit:

 • Het incasseren van huursommen en belastingen.

 • Aanspreekpunt voor gasten.

 • Het verzorgen van de sleuteloverdracht.

 • Controle van de accommodatie na verhuur.

 • Eindschoonmaak na verhuur.

 • Afrekening van de maandelijkse huuromzet voor de Eigenaar.

 • Aansturing van een goede afwikkeling van de verhuur.

 • Onderhoud e-mail marketing- en social mediamarketing.

 • Aftersales service.

 • Behandelen van klachten en calamiteiten.

 • Verzorgen van brochures en presentatie van accommodatie op ons ZEZV-verhuurmakelaarskantoor.

 • Direct reserveren van de accommodatie op ons ZEZV-verhuurmakelaarskantoor.

 • Het verstrekken van bedlinnen en andere servicepakketten.

 • Het aanbieden van een goede service aan gasten.

 • Het verzorgen van welkomstpakketten en documentatie over de accommodatie.

 • Verwerken en verstrekken van handleidingen in de aanvullende informatie naar de gasten.

 • Contacten onderhouden met andere verhuurorganisaties en bemiddelaars.

 • Samenwerking met plaatselijke ondernemers.

 

 

Artikel 3 Taken en verplichtingen van de eigenaar

 • Eigenaar draagt zorg voor een goede staat van onderhoud van de accommodatie, voor het bijbehorende erf en de inventaris.

 • Eigenaar draagt zorg voor de benodigde gestelde kwaliteitseisen voor verhuur van de Accommodatie, afgestemd op het aantal personen waarvoor deze wordt verhuurd. Kwaliteit waarborgen

 • Eigenaar mag 60 dagen (niet aansluitend) per jaar gebruikmaken van de accommodatie.

 • Eigenaar stelt 3 sets sleutels en 2 slagboom passen ter beschikking aan ZEZV.

 • Eigenaar verstrekt aan ZEZV alle benodigde documentatie over het gebruik van apparatuur zoals TV, afstandsbediening, oven, afwasmachine en/of andere huishoudelijke apparatuur. Deze informatie zal ZEZV verwerken en verstrekken in de aanvullende informatie naar de gasten.      
         
 • Eigenaar dient bij verkoop van de accommodatie dit tijdig aan ZEZV te melden en de verhuurovereenkomst op te zeggen. Bij verkoop dienen alle gemaakte reserveringen te worden nagekomen of tegen compensatie worden omgezet.    
                         
 • Eigenaar informeert ZEZV tijdig over verbouwingen en overige (tijdelijke) beperkingen.
   
 • De verhuurovereenkomst loopt 1 kalenderjaar. Bij vroegtijdig blokkeren van de kalender worden licentiekosten in rekening gebracht.

 • Net als bij normale woningen is het per 1 januari 2024 verplicht om een geldig energielabel te hebben bij de verhuur van een recreatiewoning. Eigenaar is zelf verplicht een energielabel voor de accommodatie aan te vragen. Energielabel

 • Eigenaar is zelf verantwoordelijk de accommodatie afdoende te verzekeren tegen de meest voor de hand liggende risico’s, zoals brand, inbraak en wettelijke aansprakelijkheid. Verzekeringen   

 •  Eigenaar dient verzekeringstechnisch zelf zorg te dragen voor:

- Jaarlijksecontrole/onderhoud van de open haard

-Jaarlijkse controle/onderhoud cv-ketel

 

Artikel 4 Huurprijzen

De hoogte van de huurprijs wordt door ZEZV en Eigenaar vastgesteld aan de hand van de inrichting en voorzieningen van de accommodatie. Kwaliteit en algemene staat zijn hierin medebepalend.

ZEZV kan voor perioden waarin de accommodatie niet volgeboekt is, last minute prijsacties hanteren. Kortingen en prijsacties dienen altijd marktconform te zijn.

Doordat verhuurportalen, zoals Booking.com en Air BNB een commissie berekenen voor elke boeking, zijn de huurprijzen op een verhuurportaal hoger dan de huurprijs die op de website vermeld staan.  Uitleg verhoging prijzen naar verhuurportalen

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid en schade

Als er schade is aan de accommodatie, de inrichting, tuin of andere voorzieningen die is veroorzaakt door of toe te rekenen valt aan de Gast, zal ZEZV zich inspannen om de schade op de gast te verhalen.

Als deze schade niet kan worden verhaald op de gast of zijn verzekeraar kan dit er nimmer toe leiden dat ZEZV gehouden is deze schade te betalen.

Slijtage of gebruikerssporen kunnen niet worden verhaald op de gasten.

 

Artikel 6 Financiële afwikkeling

ZEZV keert vijfenzeventig procent (25%) van de huursom uit; de Netto huuropbrengst.

De Netto huuropbrengst zal in de eerste week van de maand aan Eigenaar worden uitgekeerd.

ZEZV hanteert het door de Eigenaar opgegeven adres en bank- en rekeningnummer, zolang Eigenaar niet schriftelijk een wijziging heeft doorgegeven.

 

Artikel 7 Website, reserveringssysteem, eigenarenportaal en Zon en Zee App

De website www.zonenzeevakanties.nl is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze gasten.
De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

ZEZV is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Eigenaar heeft toegang tot het Eigenarenportaal.
Dit portaal biedt Eigenaar de mogelijkheid om alle relevante informatie van de accommodatie in te zien.

Zoals onder meer:

 • De bezetting van de kalender
 • Zelf reserveringen van accommodatie
 • Facturen en Verhuur afrekeningen inzien
 • Beoordelingen bekijken
 • De prijslijst.

Inloggen in het eigenarenportaal kan via de website of via de Zon en Zee App.

Wijzigingen en reserveringen van Eigenaar dienen door Eigenaar zelf in het eigenarenportaal te worden uitgevoerd.

Uitleg eigenarenportaal

Zon en Zee Vakanties App

 

 

Voor het koppelen van de accommodatie met diverse verhuurportalen en toegang tot het eigenarenportaal berekent het reserveringssysteem per maand en per accommodatie €. 40,-- licentiekosten.

Als de verhuurkalender van een accommodatie openstaat voor reserveringen neemt ZEZV de licentiekosten voor haar rekening dus deze worden niet doorberekend aan eigenaar.

De licentiekosten worden echter wel doorberekend aan de eigenaar als eigenaar, om welke reden dan ook, de kalender 1 of meerdere maanden blokkeert waardoor ZEZV geen huurinkomsten ontvangt om deze kosten te compenseren.

 

Artikel 8 De accommodatie
 

8.1 Inventarisatie en Inspectie

In februari/maart wordt bij de grote schoonmaak een inventarisatielijst opgesteld en wordt de accommodatie geïnspecteerd op schade/verbeterpunten.

De grote inventaris wordt op foto vastgelegd en de kleine inventaris wordt geteld.

De schade/verbeterpunten worden medegedeeld aan de eigenaar.

Aangezien iedere accommodatie een andere inventaris heeft, wordt het kleine inventaris alleen de items geteld die op de standaard inventarislijst staan. (Zie bijlage)

Deze lijst hanteren wij ook aan als checklist na het verblijf van gasten. Standaard Inventarislijst

ZEZV is niet verantwoordelijk voor vermissing van items die niet op de standaard inventarislijst staan.
 

8.2 Schoonmaak Accommodatie binnen

Tweemaal per jaar vindt er een verplichte grote schoonmaak plaats.

In februari/maart wordt de eerste grote schoonmaak uitgevoerd.

In juni wordt de tweede grote schoonmaak uitgevoerd.

Schoonmaakwerkzaamheden maart

- De gehele accommodatie wordt van binnen schoongemaakt.

- Alle ramen op de begane grond worden aan de binnen-en buitenkant gewassen.

- Hoofdkussens worden vervangen.

- Dekbedden, matras- en kussen beschermers worden gewassen en verschoond.
 

Schoonmaakwerkzaamheden juni

- De gehele accommodatie wordt van binnen schoongemaakt.

- Alle ramen op de begane grond worden aan de binnen- en buitenkant gewassen.

- Matras- en kussen beschermers worden gewassen en verschoond.
 

De kosten voor deze schoonmaak bedraagt 3 maal het consumententarief per uitgevoerde schoonmaak.

Het wassen van dekbedden, matras- en kussen beschermers zijn voor kosten van Eigenaar.

Voor rekening van Eigenaar worden 2 sets matras en kussen beschermers aangeschaft die elke 2 jaar worden vernieuwd.

Iedere gebruiker van de accommodatie is verplicht tegen betaling de eindschoonmaak te laten uitvoeren. Deze verplichting geldt eveneens bij eigen gebruik door Eigenaar.

Dit in verband met de eindverantwoordelijkheid van ZEZV met betrekking tot het waarborgen van de kwaliteit van de schoonmaak. 

8.3 Schoonmaak Accommodatie buiten

In februari/maart moet er een ook een verplichte buitenschoonmaak worden uitgevoerd.

Deze werkzaamheden kunnen worden verricht door Eigenaar zelf of een door ons gekozen extern bedrijf.
 

Deze buitenschoonmaak omvat onderstaande werkzaamheden:

- Het verwijderen van alg aan gevel en schuttingen, eventueel met hogedrukreiniger.

- Het schoonmaken, en het verwijderen van bladeren uit de dakgoot.

- Het reinigen van de tuinmeubelen.

- Het schoonspuiten van de tuintegels.
 

8.4 Tuinonderhoud

Om de netheid van de tuin te waarborgen moet in de periode maart tot en met oktober om de 3 à 4 weken de tuin worden onderhouden. Deze tuinwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door een extern hoveniersbedrijf of door Eigenaar zelf.

Als Eigenaar de verantwoordelijkheid voor de tuinwerkzaamheden zelf op zich neemt dan is het zijn taak om de tuin om de 3 à 4 weken bij te houden en te melden aan ZEZV. Globale kostenprognose eigenaar

8.5 Tuinmeubelen

In de winterperiode, dient Eigenaar zelf zorg te dragen voor het opbergen van de tuinmeubelen.

Tenzij onderling anders is overeengekomen.
 

8.6 Onderhoud, reparaties en slijtage

Eigenaar draagt zelf zorg voor een goede staat van onderhoud van de accommodatie, het bijbehorende erf en de inventaris.
 

8.7 Reparaties

Vervangingen of reparaties als gevolg van gebruikelijke slijtage en gebruik sporen komen geheel voor rekening van Eigenaar.
 

Artikel 9 Klachten en storingen
 

9.1 Klachten van gasten

Als de gast een gegronde klacht heeft dan heeft ZEZV het recht de reservering te annuleren, compenseren of een andere locatie aan te bieden.

Dit kan onder meer het geval zijn als:

 • De accommodatie voldoet niet aan de gestelde kwaliteitseisen.
 • Klacht over de schade/verbeterpunten die in een eerder stadium al gemeld zijn bij Eigenaar.
 • Plotseling optredende storing.
 • Eerdere slechte reviews van gasten.
   

9.2 Plotselinge Storingen & Reparaties

ZEZV heeft het recht bij plotseling optredende storingen reparaties door een installateur uit te laten voeren. Indien mogelijk wordt eerst contact opgenomen met Eigenaar.
 

Artikel 10 kosten ZEZV

In het geval dat ZEZV bij een plotselinge reparatie of storing aanwezig moet zijn, of in opdracht van Eigenaar een dienst moet leveren die niet tot het reguliere takenpakket van ZEZV behoort, wordt een uurtarief van €. 40,00 excl. BTW per uur berekend.

 

Artikel 11 Verhuren voor langere termijn in de winterperiode

Deze verhuurovereenkomst geldt uitsluitend voor korte termijn verblijven en reserveringen die gemaakt worden via de ZEZV-website en andere verhuurportalen.

Indien Eigenaar de accommodatie voor langere periode in de wintermaanden wenst te verhuren dan kan er gebruik worden gemaakt van onze diensten als verhuurmakelaar.

Voor langetermijnverhuur zijn andere verhuurvoorwaarden van toepassing.

 

Artikel 12 Vrijwaring

Eigenaar vrijwaart ZEZV voor alle vorderingen, bekend of onbekend, die derden kunnen doen gelden tot vergoeding van schade die door handelen of nalaten van Eigenaar of zijn gemachtigde, niet zijnde ZEZV, mocht worden of zijn veroorzaakt.

 

Artikel 12 Geschillen

In geval van een (dreigende) tekortkoming door Eigenaar is ZEZV gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of te ontbinden.

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, wordt door beide partijen in minnelijk overleg en op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid naar een oplossing gezocht.

 

Artikel 13 Bijlagen

Tot de inhoud van deze overeenkomst behoren de onderstaande bijlagen:

Zon en Zee app

Kwaliteitseisen

Uitleg eigenarenportaal

Verzekeringen

Uitleg verhoging prijzen naar verhuurportalen

Standaard Inventarislijst

Globale kostenprognose eigenaar

Energielabel

 

© Copyright December 2023